kim jesteśmy?

Ideą Konsorcjum jest zapewnienie kompleksowości i kontynuacji leczenia naszych Pacjentów, różnych dyscyplin medycyny, z zapewnieniem maksymalnej opieki nad Pacjentem, empatią  i zrozumieniem chorego, realizowaną zarówno przez personel medyczny, jak również przez koordynatorów leczenia, którzy sprawują bezpośrednią opiekę organizacyjną nad Pacjentem dając mu poczucie bezpieczeństwa, nieosamotnienia, a w trakcie leczenia koordynują proces udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym: terminów, konsultacji, ewentualnych dodatkowych badań, dokumentacji itp.

CZYTAJ WIĘCEJ